Cơ chế nào hấp dẫn vốn tư nhân vào đường sắt?

Cơ chế nào hấp dẫn vốn tư nhân vào đường sắt?

Do chưa có cơ chế chính sách ưu đãi đủ hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh vận tải trên đường sắt quốc gia, dẫn đến dịch vụ vận tải đường sắt trong thời gian dài không có sự cạnh tranh, ngày một kém chất lượng, mất dần thị phần. Đây là lý do cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư đang mong đợi Luật Đường sắt (sửa đổi) nhằm phá bỏ những nút thắt về cơ chế để khơi thông dòng vốn tư nhân vào lĩnh vực đường sắt.
Vé tàu Cát Linh - Hà Đông có giá bao nhiêu?

Vé tàu Cát Linh - Hà Đông có giá bao nhiêu?

Vé tàu của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông có giá giao động từ 8.000 - 15.000 đồng/lượt tùy theo chặng. Trong đó, 7.000 đồng là giá mở cửa cộng thêm 600 đồng cho mỗi ki lô mét tiếp theo; 15.000 đồng là giá vé toàn tuyến.