Đánh giá toàn diện các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển

Thúy Hiền 06:00 | 20/12/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản yêu cầu báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển trong năm 2021.
Dự án Nhà máy điện BOT Vân Phong 1, Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa: Thanh Vân/TTXVN  
Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tập trung làm rõ kết quả đạt được, vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của các tồn tại và kiến nghị phương án xử lý (nếu có); đồng thời, cần cung cấp thông tin cụ thể về tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển trên địa bàn trong năm 2021 và lũy kế đến thời điểm báo cáo theo các biểu mẫu.
Cụ thể, cần báo cáo về tình hình thu hút đầu tư vào khu công nghiệp năm 2021 gồm: Tình hình cấp, điều chỉnh và thu hồi các dự án đầu tư ( cả dự án nước ngoài và dự án trong nước), tình hình sản xuất, kinh doanh của các dự án đầu tư năm 2021.
Trong nội dung báo cáo, các địa phương cần thông tin về tình hình thành lập mới, điều chỉnh diện tích và thu hồi khu công nghiệp; tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; danh mục các khu công nghiệp nằm trong quy hoạch còn hiệu lực…
Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế các địa phương báo cáo về tình hình thu hút đầu tư tại khu kinh tế ven biển năm 2021; tình hình quy hoạch, sử dụng đất tại khu kinh tế ven biển cũng như tình hình thu hút dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế ven biển năm 2021. Báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 27/12/2021.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, trong 9 tháng năm 2021, đã có 41 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp mới/mở rộng/điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích khoảng 7.670 ha.
Theo đó, tính đến cuối tháng 9/2021, trên phạm vi cả nước có 563 khu công nghiệp nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam (tính cả khu công nghiệp trong khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu) với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 210,9 nghìn ha, chiếm khoảng 0,6% tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước và 4,1% tổng diện tích đất phi nông nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
Trong 563 khu công nghiệp đã được quy hoạch phát triển, đã có 397 khu công nghiệp đã được thành lập (bao gồm 352 khu công nghiệp nằm ngoài các khu kinh tế, 37 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế ven biển, 08 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế cửa khẩu) với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 122,9 nghìn ha; trong đó, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 82,6 nghìn ha, chiếm khoảng 67,2% diện tích đất tự nhiên.
Trong 397 khu công nghiệp đã được thành lập, có 291 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 87,1 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 58,7 nghìn ha và 106 khu công nghiệp đang trong quá trình xây dựng với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 35,7 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 23,8 nghìn ha.
Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các khu công nghiệp đạt khoảng 43,3 nghìn ha. Như vậy, trong 9 tháng năm 2021 các khu công nghiệp thuê trên cả nước đã cho thuê thêm khoảng 520 ha so với cuối năm 2020.