Đầu tư và Xây dựng Bình Dương (ACC) chốt quyền chia cổ tức bằng tiền năm 2021, tỷ lệ 8%

Trang Mai 08:11 | 17/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 13/9, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (mã: ACC) đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông.

Cụ thể, 26/9 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ thực hiện là 8%/cổ phiếu (tức 1 cổ phiếu nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 19/10. Với gần 105 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả tổng cộng gần 84 tỷ đồng cho cổ đông trong lần trả cổ tức này.

Về tình hình kinh doanh, trong báo cáo hợp nhất bán niên soát xét, doanh thu thuần của ACC là 278,2 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ. Trừ 242,8 tỷ đồng giá vốn và thuế doanh nghiệp, ACC thu về lợi nhuận gộp 35,4 tỷ đồng. Theo đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 19,9% về còn 12,7%.  Tuy lãi gộp giảm 9%, lãi ròng trong kỳ đạt 37,7 tỷ đồng, tăng 44,7% so với cùng kỳ 2021.  

ACC lý giải nguyên nhân lợi nhuận ròng tăng trưởng gần 42% là do 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thi công tăng 57% và khoản thu nhập từ hoạt động tài chính tăng. Trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm, lần lượt 33,8% và 6,25%. Riêng chi phí tài chính tăng 6,4%, tương ứng tăng thêm 0,67 tỷ đồng lên 11,1 đồng. 

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.093,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 96,55 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, Công ty mới hoàn thành được 39% kế hoạch lợi nhuận năm.

 

Tổng tài sản của ACC tính đến 30/6/2022 là 2.026,5 tỷ đồng, tăng 72,4% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 1.659 tỷ, tài sản dài hạn 367,5 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn với 902,9, tương đương 44,6%. 

Nợ phải trả tính đến hết quý II/2022 là 854,3 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn là 599,9 tỷ đồng, nợ dài hạn là 254,4 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn là 556,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đến 30/6 là 1.172 tỷ đồng, tăng 146,7%. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,73.

 

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ kinh doanh và đầu tư đều đang ghi nhận con số âm, lần lượt 90 tỷ đồng và 516 tỷ đồng. Bù lại, tiền thuần từ hoạt động tài chính tại tăng mạnh từ 64 tỷ đồng lên 732,8 tỷ đồng. Tính chung trong kỳ, lưu chuyển tiền thuần dương 126,7 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiền đi vay.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9, cổ phiếu ACC tăng 50 đồng lên 17.200 đồng/cổ phiếu. 

Trong năm 2022, công ty sẽ thực hiện xây dựng và triển khai kinh doanh bất động sản tại Thành phố Mới Bình Dương trên cơ sở tận dụng quỹ đất hiện có, cụ thể là dự án Khu dân cư TDC Hòa Lợi. Trong đó, TDC sẽ triển khai các dự án tại Thành phố Mới Bình Dương như Phố thương mại Uni Galaxy, Phố thương mại TDC Hòa Lợi, căn hộ TDC Plaza và phố sông Cấm tại Hải Phòng.