Đề xuất kéo dài tuổi hưu với trường hợp đặc biệt ứng cử đại biểu Quốc hội

08:50 | 20/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ban Công tác đại biểu đề xuất nên có chính sách kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với một số trường hợp đặc biệt nếu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH).
Chiều 19/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Công tác đại biểu.
 
Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, nhiệm kỳ khóa XIV, Ban Công tác đại biểu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được lãnh đạo Quốc hội ghi nhận và biểu dương.
 
Ông Nguyễn Tuấn Anh nêu một số đề nghị cụ thể. Trong đó, đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo xây dựng định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV.
 
Đề xuất kéo dài tuổi hưu với trường hợp đặc biệt ứng cử ĐBQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc
 
Ban Công tác đại biểu đề nghị, nên cân nhắc giao cho một cơ quan làm đầu mối tham mưu cho Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức bộ máy và nhân sự của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh để rõ trách nhiệm.
 
Đồng thời, nghiên cứu cải tiến một bước chế độ quản lý nhân sự ĐBQH chuyên trách và hồ sơ nhân sự ĐBQH nói chung; tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo Ban Công tác đại biểu phù hợp với phương án nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV ở Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Để tạo nguồn nhân sự có chất lượng và không bị động, tránh hụt hẫng nguồn cán bộ kế cận, Ban Công tác đại biểu cũng đề nghị, khi xây dựng phương án nhân sự và tiến hành quy trình giới thiệu ứng cử đối với các chức danh ĐBQH, cần có chính sách thu hút được một tỷ lệ nhất định những chuyên gia giỏi, có uy tín, có bản lĩnh chính trị vững vàng về làm ĐBQH chuyên trách; nên có chính sách kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với một số trường hợp đặc biệt nếu được giới thiệu ứng cử…
 
Cho biết Ban sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 575, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh bày tỏ mong muốn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương ban hành một Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 575 đã bộc lộ những hạn chế sau hơn 12 năm triển khai, giúp Ban khắc phục được những tồn tại và thực hiện hiệu quả hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao.
 

Tập trung cao độ các nhiệm vụ quan trọng

 
Sau khi nghe các đề xuất, kiến nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá rất cao hoạt động của Ban Công tác đại biểu thời gian qua, nhất là việc phục vụ công tác kiện toàn nhân sự các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV…
 
Trước mắt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban cần tập trung cao độ cho việc chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử, sớm tổng hợp kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại các địa phương để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia.
 
Sau đó là chuẩn bị cho việc trình Quốc hội xem xét, công nhận tư cách đại biểu của người trúng cử ĐBQH, chuẩn bị công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV và tập huấn ĐBQH trúng cử lần đầu để có thể bắt nhịp được ngay với hoạt động của Quốc hội.
 
Ngoài ra, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền, Đảng đoàn Quốc hội về việc bố trí các trường hợp ĐBQH khóa XIV không tái cử nhưng vẫn còn tuổi công tác; tham mưu đề xuất để bố trí các ĐBQH vào các chức danh hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội… Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây đều là các nhiệm vụ quan trọng và phải tập trung cao độ.
 
Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, thống nhất việc giao Ban Công tác đại biểu xây dựng dự thảo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 575 về quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ của Ban cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế và các quy định mới của Luật Tổ chức Quốc hội.
 
Cũng trong sáng 19/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
 
Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Tư pháp rà soát lại quy chế làm việc, chương trình công tác của Ủy ban trong năm 2021 cho phù hợp với các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cũng như các quy định mới của Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) năm 2020; nghiên cứu để có mô hình thống nhất giữa các cơ quan của Quốc hội về việc thành lập các Tiểu ban hay Nhóm công tác về thành phần, tính pháp lý, địa vị pháp lý...
 
Đồng thời, đề nghị Ủy ban Tư pháp nghiên cứu, xây dựng một đề án về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban, phù hợp với tính chất đặc thù trong lĩnh vực hoạt động, nằm trong chương trình hành động chung của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…
 
 
Theo Vietnamnet