Giải pháp để ngân hàng và doanh nghiệp

Giải pháp để ngân hàng và doanh nghiệp "gặp nhau"

Các chuyên gia ngân hàng nhận định: thời gian gần đây doanh nghiệp gặp vấn đề khi chi phí tài chính tăng cao, các công trình thực hiện chưa thu hồi được vốn, nợ đọng kéo dài khiến cho phương án kinh doanh không đạt hiệu quả như mong muốn nên nhu cầu vốn vay giảm xuống. Ngược lại, những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn lại gặp phải những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, do một số yếu tố như: rủi ro tín dụng, thủ tục phức tạp, lãi suất, giá trị tài sản đảm bảo và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Vì vậy, cần có giải pháp để để ngân hàng và doanh nghiệp "gặp nhau".