Điều kiện kinh doanh cơ sở phá dỡ tàu biển?

06:38 24/09/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Công ty chúng tôi cần tìm hiểu các quy định về điều kiện kinh doanh phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng và trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề này để hoạt động hợp pháp.

Trả lời:

1. Điều kiện kinh doanh cơ sở phá dỡ tàu biển

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, cơ sở phá dỡ tàu biển phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có cầu cảng, luồng hàng hải đã được công bố;

2. Có đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;

3. Có nhân lực, quy trình kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng;

4. Có đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy.

Ngoài ra, theo Điều 4 Nghị định này, doanh nghiệp nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải đáp ứng các nguyên tắc sau khi hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, cụ thể như sau:

1. Việc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, an toàn phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

2. Việc phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng chỉ được thực hiện tại cơ sở phá dỡ tàu biển đã được đưa vào hoạt động theo quy định.

3. Tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để phá dỡ phải được đưa vào cơ sở phá dỡ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày tàu đến cảng biển đầu tiên của Việt Nam; thời gian phá dỡ tàu biển không được kéo dài quá 180 ngày kể từ ngày bắt đầu phá dỡ.

4. Doanh nghiệp nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải mua bảo hiểm và thực hiện các nghĩa vụ về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường liên quan đến hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng theo quy định

2. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Điều 9 Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng quy định về trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng như sau:

Số lượng và thành phần hồ sơ:

Chủ cơ sở phá dỡ tàu biển nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động bằng cách nộp trực tiếp đến Cục Hàng hải Việt Nam hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc cổng thông tin điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.

Hồ sơ đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động gồm:

Văn bản đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động theo mẫu quy định (01 bản);

Quyết định phê duyệt kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ cơ sở phá dỡ tàu biển (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

Hồ sơ hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

Hồ sơ hoàn công của cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho bảo vệ môi trường (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

Quy trình kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Trình tự tiếp nhận, xử lý hồ sơ:

Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ cơ sở phá dỡ tàu biển hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định và báo cáo Bộ Giao thông vận tải bằng văn bản về kết quả thẩm định hồ sơ. Trong quá trình thẩm định, Cục Hàng hải Việt Nam được tiến hành các hoạt động: khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về cơ sở vật chất của cơ sở phá dỡ tàu biển;

Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động theo mẫu quy định; trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, doanh nghiệp của bạn có thể đến trực tiếp Cục Hàng hải Việt Nam hoặc gửi qua hệ thống bưu chính, cổng thông tin điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác để nộp hồ sơ đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động. Sau khi nhận được quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động do Bộ Giao thông vận tải ban hành, doanh nghiệp của bạn có thể hoạt động trong ngành nghề này một cách hợp pháp.

Theo Bùi Trần Thùy Vy – Công ty Luật FDVN