Doanh nghiệp nhà thầu xin tạm dừng thi công chờ bình ổn giá vật liệu xây dựng

09:37 | 01/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Khảo sát mặt bằng giá cả thị trường, GIÁ CÁC LOẠI VẬT LIỆU X Y DỰNG ĐẦU VÀO TRÊN THỊ TRƯỜNG TĂNG CAO, ĐẶC BIỆT LÀ MẶT HÀNG THÉP. Thậm chí, CÁT XÂY DỰNG XẢY RA TÌNH TRẠNG KHAN HIẾM BẤT THƯỜNG.