Chủ động triển khai các phương án khi điều chỉnh giá các mặt hàng

Chủ động triển khai các phương án khi điều chỉnh giá các mặt hàng

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, trong năm 2023, việc điều chỉnh giá một số hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa Nhà nước định giá là một trong các nhiệm vụ phải có phương án chủ động để triển khai phù hợp; đồng thời phải có các giải pháp kiểm soát lạm phát tăng cao.