Doanh nghiệp tăng trưởng LNST bằng lần quý I: Người biết 'co' chi phí, kẻ tăng mạnh doanh thu

Lê Hồng Quý 12:26 | 26/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhiều doanh nghiệp tăng trưởng bằng lần về lợi nhuận sau thuế trong quý I năm nay.

Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý I/2022, không ít trong số đó đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gấp nhiều lần.

Nhóm 4 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên 1.000% gồm Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ, mã chứng khoán: DPM); CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex, mã chứng khoán: CAA); CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (mã chứng khoán: CII) và CTCP Vận tải biển Vinaship (mã chứng khoán: VNA).

Doanh thu thuần của Đạm Phú Mỹ quý I/2022 tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ (5.829 tỷ đồng so với 1.945 tỷ đồng) khi giá bán và sản lượng tiêu thụ của công ty tăng mạnh. 

Lợi nhuận sau thuế quý I của DPM cũng tăng tới 1.088%, từ mức 179 tỷ đồng vào năm ngoái lên 2.126 tỷ đồng vào năm nay.

Trong khi đó, doanh thu thuần của Caseamex chỉ tăng gấp hơn hai lần (từ 212 tỷ đồng vào quý I/2021 lên 452 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm nay), nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty lại tăng hơn 25 lần (từ 1,06 tỷ đồng năm ngoái lên 26,83 tỷ đồng năm nay).

Nguyên nhân chính đến từ chi phí bán hàng kì trước chiếm tới 77,7% lợi nhuận gộp, giảm xuống còn 61,5% trong kì này.

Trường hợp của CTCP Vận tải biển Vinaship cũng tương tự Với Caseamex. Doanh thu thuần của công tỵ thậm chí chưa tăng gấp đôi (147 tỷ đồng lên 232 tỷ đồng), nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 12,5 lần (từ 3,2 tỷ đồng lên 40,2 tỷ đồng).

Trong số này, CII đạt mức lợi nhuận sau thuế 685 tỷ đồng, gấp hơn 14 lần so với quý I năm ngoái. Điều này đến chủ yếu nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng từ 188 tỷ đồng lên 956 tỷ đồng trong khi thậm chí doanh thu từ hoạt động từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm (từ 967 tỷ đồng xuống 752 tỷ đồng).

Một số doanh nghiệp khác cũng đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao như  CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC, tăng 416%); CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (mã chứng khoán: ACL, tăng 474%); CPCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia (mã chứng khoán: IDI, tăng 857%); CTCP DAP-Vinachem (mã chứng khoán: DDV, tăng 284%).

Quý I năm nay, hóa chất Đức Giang đạt doanh thu thuần 3.635 tỷ đồng, tăng mạnh so với 1.949 tỷ đồng vào năm ngoái. Tuy nhiên, động lực chính của tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế gấp 5 lần đến từ việc giảm được giá vốn hàng bán. Cụ thể, giá vốn hàng bán quý này chỉ chiếm 53% doanh thu thuần, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 77,8%.

Câu chuyện tăng trưởng của của IDI và DDV cũng tương tự Hóa chất Đức Giang. Cả hai đều cải thiện được biên lợi nhuận gộp tốt trong quý này nhờ giảm tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu (biên lợi nhuận gộp của DDV giảm từ 15,3% lên 26,9% trong khi của IDI tăng từ 8% lên 16%).

Điều này trực tiếp dẫn đến việc doanh thu của DDV chỉ tăng 34% từ 646 tỷ đồng lên 867 tỷ đồng vẫn giúp lợi nhuận sau thuế tăng 3,8 lần (từ 35,5 tỷ đồng lên 136,5 tỷ đồng).

Tương tự, doanh thu của IDI chỉ tăng 37% lên 1878 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế tăng từ 21 tỷ đồng lên 201 tỷ đồng.