Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lãi giảm mạnh trong quý II/2023

Thùy Dương 11:28 | 14/07/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 14/7, CTCP Thép Mê Lin (mã: MEL) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với lãi ròng giảm gần 30% so với cùng kỳ.

Theo đó, trong quý II, công ty thu về xấp xỉ 180 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10,7% so với cùng kỳ (svck) năm ngoái. Trong đó, doanh thu bán hàng chiếm chủ yếu đạt 125 tỷ đồng, tăng 34,4% cùng kỳ năm ngoái, còn lại là doanh thu cung cấp thành phẩm, dịch vụ giảm nhẹ đạt 54 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp về bán hàng giảm hơn 16% còn 11,3 tỷ đồng kéo theo biên lãi gộp giảm xuống 6,2% svck 2022. Doanh thu tài chính đạt 0,13 tỷ đồng, giảm mạnh 115%, trong đó phần lớn là lãi chênh lệch tỷ giá cùng lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí tài chính của công ty so với kỳ trước đã giảm nhẹ, đạt 7,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt 7,2 tỷ đồng.

Trừ chi phí, lãi trước thuế của MEL giảm gần 39% về 1,3 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 1,09 tỷ đồng, giảm 32% cùng kỳ 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi ròng của MEL đều ghi nhận giảm sâu svck năm ngoái, lần lượt đạt 309,8 tỷ đồng và 3 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 24,6% và 75,2% cùng kỳ 2022.

Giải trình về chênh lệch kết quả kinh doanh, công ty cho biết do quý II chịu tác động của giá thép trên thị trường giảm, giá bán giảm, sản lượng của công ty thấp, lãi suất vay của các ngân hàng cao nên lợi nhuận cũng giảm. 

 

Về tình hình tài chính, hết 30/6, công ty có tổng tài sản 601 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,5%, trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 521 tỷ đồng; Hàng tồn kho đã giảm nhẹ còn 444 tỷ đồng so với 454 tỷ đồng hồi đầu năm. Khoản tiền và tương đương tiền đạt khoảng 3,7 tỷ đồng, trong đó 0,87 tỷ đồng là tiền mặt và 2,8 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng. 

Nợ phải trả của công ty đạt 351,5 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 348 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng từ 246 tỷ đồng lên 249 tỷ đồng tính đến ngày 30/6.