Doanh nghiệp trở lại hoạt động tăng gần 30% trong tháng 10

09:43 | 31/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
So với tháng 9/2021, tháng 10 đã chứng kiến việc gần 30% doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu có sự phục hồi, những tín hiệu tích cực trong tình hình đăng ký doanh nghiệp cho thấy sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp trong việc Chính phủ chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. Số doanh nghiệp thành lập mới tháng 10/2021 tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với tháng trước. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 29,8% so với tháng trước.

Tình hình đăng ký kinh doanh 10 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10/2021, cả nước có 8.233 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 108,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 58,8 nghìn lao động, tăng 111,2% về số doanh nghiệp, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 9/2021.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 đạt 13,2 tỷ đồng, giảm 17,6% so với tháng trước và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, cả nước còn có 4.304 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,8% so với tháng trước và giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng trong trong tháng 10, có 3.492 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 55,9% và tăng 6%; có 3.048 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21,5% và giảm 14,8%; có 806 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 33% và giảm 43%.

Tính chung 10 tháng năm 2021, cả nước có 93,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1.304,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 707,7 nghìn lao động, giảm 15,7% về số doanh nghiệp, giảm 18,2% về vốn đăng ký và giảm 16,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 13,9 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 1.879,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 34,6 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm nay là 3.183,6 nghìn tỷ đồng, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 35,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 6,3% so với 10 tháng năm 2020, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên 129 nghìn doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cũng trong tháng 10, có 3.492 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 3.048 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 806 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Số lượng đều tăng so với tháng trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kế, trong 10 tháng của năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 319.000 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm và giảm 8% so với cùng kỳ năm (cùng kỳ năm 2020 bằng 7% và tăng 32%).

Trong số đó, vốn Trung ương quản lý đạt 56.000 nghìn tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch năm và giảm 4% so với cùng kỳ. Vốn địa phương quản lý đạt 262.000 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch năm và giảm 9%.

Riêng trong tháng 10/2021, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước ước đạt 42.000 tỷ đồng, tăng 19% so với tháng Chín và giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/10 có mức tăng nhẹ 1% và vốn đầu thực hiện giảm 4,1% so cùng kỳ.

Nguyên nhân là trong tháng Mười, các biện pháp giãn cách dần được nới lỏng, các bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công.

Ngoài ra, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/10, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,7 tỷ USD; trong đó vốn đăng ký cấp mới gần 1.400 dự án, với số vốn 13 tỷ USD, giảm 35% về số dự án và tăng 12% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, vốn đăng ký điều chỉnh của trên 770 lượt dự án tăng thêm 7,1 tỷ USD, tăng 24% và vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hơn 3.000 lượt, với tổng giá trị góp vốn 3,6 tỷ USD, giảm 40%. Trên cơ sở đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 10 tháng đạt 15 tỷ USD và giảm 4,1% so với cùng kỳ.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng, cả nước có 48 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn 218 triệu USD, giảm 31% so với cùng kỳ. Ngoài ra, có 18 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng thêm 428 triệu USD, cao gấp 2,6 lần cùng kỳ. Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 646 triệu USD, tăng 35,1% so với cùng thời điểm năm trước.