Tài sản của ông chủ Nvidia vượt 100 tỷ USD

Tài sản của ông chủ Nvidia vượt 100 tỷ USD

Jensen Huang, CEO Founder của Nvidia Corp., đã gia tăng khối tài sản ròng của bản thân, vượt hơn 100 tỷ USD khi giá trị vốn hoá của công ty chip máy tính của ông chạm mốc 3.000 tỷ USD.