Bầu Đức bán bệnh viện HAGL

Bầu Đức bán bệnh viện HAGL

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức công bố nghị quyết bán 99% vốn điều lệ của Bệnh viện Đại học Y Dược - HAGL để trả nợ trái phiếu.