Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam nhân ngày 8/3

Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam nhân ngày 8/3

PGS, TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (DNTNVN), nguyên: Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã gửi thư chúc mừng tới cộng đồng nữ doanh nhân những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày 8/3.