DTL: Doanh thu giảm vì xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa trong nước khó khăn

Trang Mai 07:12 | 30/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2022, các chỉ tiêu doanh thu của công ty mẹ và hợp nhất đều giảm hơn cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do dịch bệnh covid 19 khiến việc tiêu thụ hàng hoá khó khăn.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty Đại Thiên Lộc  (Hose: DTL) đạt 340,7 tỷ đồng, giảm 21% so với quý II/2021 (quý II/2021 đạt 431,5 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế quý II/2022 đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái (quý II/2021đạt 9 tỷ đồng).

 Doanh thu của DTL trong quý II giảm so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh: Đại Thiên Lộc)

Theo giải trình từ DTL, trong quý II năm 2022, chỉ tiêu doanh thu của DTL giảm hơn cùng kỳ năm trước chủ yếu là do thị trường xuất khẩu giảm, thị trường nội địa cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp cùng ngành. Tuy nhiên lợi nhuận quý này lại cao hơn là do sự chênh lệch từ sự biến động lớn của giá nguyên liệu thép cán nóng.

 Doanh thu thuần quý II/2022 của DTL giảm so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh: BCTC DTL)

Tính đến hết ngày 31/3/2022, tổng tài sản doanh nghiệp là 2.470,5 tỷ đồng, trong đó 1.831,9 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn và 638,6 tỷ đồng là tài sản dài hạn. Trong số tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho chiếm 1.424,7 tỷ đồng, tương đương 77,8% tài sản ngắn hạn và 57,7% tổng tài sản. 

Tổng nợ phải trả của DTL ước 1.375,3 tỷ đồng, trong đó 1.374,2 tỷ đồng là nợ ngắn hạn còn 1,1 tỷ đồng là nợ dài hạn. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của DTL khoảng 831,2 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn khoảng 1,1 tỷ đồng. Như vậy tổng vay và nợ thuê tài chính ước đạt 823,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 59,9% nợ phải trả. 

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của DTL tính đến hết quý II/2022 khoảng 1,26 lần. Hệ số thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn trên Nợ ngắn hạn) khoảng 1,33 lần. Hệ số thanh toán nhanh (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn trên Nợ ngắn hạn) khoảng 0,26 lần. 

Theo báo cáo tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm, DTL cho biết tổng doanh thu thuần 2 quý đạt 638 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái là 649,3 tỷ đồng. Trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ là 94,4 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ 10,7% cùng kỳ năm ngoái lên 14,8% trong kỳ này. Riêng lợi nhuận sau thuế tăng 179,8%, từ 11,9 tỷ đồng lên 33,3 tỷ đồng. 

Phía công ty cho biết, trong năm 2022, các chỉ tiêu doanh thu của công ty mẹ và hợp nhất đều giảm hơn cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân sự biến động này chủ yếu là do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên việc tiêu thụ hàng hóa vô cùng khó khăn. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế thì lại tăng hơn do giá bán thành thành phẩm tăng cao hơn cùng kỳ năm trước.

Kết thúc phiên 29/8, cổ phiếu DTL giao dịch ở mức 26.800 đồng, giảm 0,74% so với phiên giao dịch hôm qua. 

CTCP Đại Thiên Lộc được thành lập năm 2001 và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần năm 2007. Công ty chuyên sản xuất thép lá cán nguội, thép lá mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm - kẽm (tôn lạnh), mạ màu, ống thép, xà gồ thép và kinh doanh thép cán nóng, thép tấm, thép hình, thép xây dựng… Hiện tại, Công ty có 7 chi nhánh và 500 đại lý phân phối sản phẩm trên toàn quốc. DTL tập trung chủ yếu vào thị trường miền Đông Nam Bộ (chiếm khoảng 50%-70%) và miền Tây Nam Bộ