ELCOM (ELC) niêm yết bổ sung 7,8 triệu cổ phiếu từ 14/12

Trang Nguyễn 15:49 | 14/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, CTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM (ELC) được chấp thuận đề nghị thay đổi niêm yết chứng khoán từ ngày 14/12 sau khi phát hành thành công thêm 7,8 triệu cổ phiếu.

Theo Quyết định ngày 12/12, ELC đã được chấp thuận niêm yết bổ sung 7,8 triệu cổ phiếu từ ngày 14/12.

Trước đó, doanh nghiệp đã đăng ký phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. ELC đăng ký chào bán hơn 7,8 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị cổ phiếu chào bán là 78,5 tỷ đồng.

Sau thay đổi niêm yết, tổng số lượng chứng khoán niêm yết của doanh nghiệp tăng lên 58,8 triệu cổ phiếu, tương đương vốn 587,8 tỷ đồng. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần của ELC trong quý III đạt xấp xỉ 250 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng tăng 5,9% lên mức 202 tỷ đồng. Lãi gộp trong quý đạt 47 tỷ đồng, tăng 147,3% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp của ELC ghi nhận 19%, cao hơn mức 9% của quý III/2021.

Đáng chú ý, chi phí tài chính của doanh nghiệp này ghi nhận giảm 96,6% xuống 78 triệu đồng so với quý III/2021. Tuy nhiên, các yếu tố chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận mức tăng đáng kể, tương ứng 144,7% và 552,1% lên 14 tỷ đồng và 19 tỷ đồng. Sau khi trừ mọi chi phí, lãi ròng của ELC đạt 12 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của ELC đạt 625 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 36 tỷ đồng, tăng 13,3%.

 

Đến 30/9, tổng tài sản của ELC đạt 1.201 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi các kỳ hạn của doanh nghiệp đạt 133 tỷ đồng, tương đương 11% tổng tài sản; bao gồm: 16 tỷ đồng tiền mặt, 63 tỷ đồng tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng tại các NHTM) và 54 tỷ đồng đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn gốc từ trên 3 tháng đến 12 tháng). Hàng tồn kho của ELC ghi nhận gần 144 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm.

ELC ghi nhận nghĩa vụ nợ 293 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận hơn 5 tỷ đồng, không ghi nhận vay và nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 908 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch ngày 13/12, cổ phiếu ELC đạt mức 9.600 đồng/cổ phiếu, không chênh lệch nhiều so với phiên trước đó.