FPT: Doanh thu 6 tháng đầu năm ước gần 20.000 tỷ đồng

Diên Vỹ 15:40 | 19/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mới đây, Công ty cổ phần FPT (mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, trong đó ghi nhận doanh thu 19.826 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.637 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,2% và 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo FPT, kết quả kinh doanh duy trì tăng trưởng hai con số với động lực chính tới từ nhu cầu gia tăng mảng công nghệ, nhất là dịch vụ chuyển đổi số và tăng trưởng biên lợi nhuận mảng viễn thông.

Trong đó, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 57% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 11.252 tỷ đồng và 1.625 tỷ đồng.

Cụ thể, mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại nước ngoài ghi nhận doanh thu đạt 8.622 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.362 tỷ đồng, tăng 28,4%. Đáng chú ý, doanh thu tăng trưởng tại mọi thị trường, đặc biệt tại Mỹ (tăng 48,4%) và châu Á – Thái Bình Dương (tăng 55,5%). Thị trường Nhật Bản cũng chứng kiến sự hồi phục tốt với mức tăng trưởng theo đồng yen Nhật đạt 18%. Doanh thu chuyển đổi số đạt 3.484 tỷ đồng, tăng trưởng 64,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài ghi nhận doanh thu ký mới đạt 11.681 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, FPT ghi nhận nhiều đơn hàng lớn với 13 dự án có quy mô trên 5 triệu USD. 

Măng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường trong nước đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 2.630 tỷ đồng và 263 tỷ đồng. Trong đó, các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Made-by-FPT - được phát triển dựa trên các nền tảng công nghệ lõi gồm Al, Blockchain, Cloud, IoT và Lowcode; có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như chính phủ điện tử, giao thông, y tế, tài chính ngân hàng, viễn thông, giáo dục, sản xuất… - mang lại 406 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 51,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khối viễn thông ghi nhận doanh thu tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7.077 tỷ đồng, tăng trưởng 40% trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.445 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịch vụ viễn thông tăng trưởng 15%, đạt 6.727 tỷ đồng. Biên lợi nhuận dịch vụ viễn thông được mở rộng từ 18,3% lên 19,2% nhờ tăng trưởng lợi nhuận từ mảng PayTV.

Về khối giáo dục, nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng này tăng 42% trong nửa đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.935 tỷ đồng.