FPT lãi ròng hơn 500 tỷ đồng trong tháng 8, tăng 28%

Minh Hằng (VNB) 15:03 | 19/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau 8 tháng, FPT đã thực hiện được lần lượt 64% và 65% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

 

CTCP FPT (Mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm đạt 27.060 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.951 tỷ, lần lượt tăng 24% và 23,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 3.409 tỷ đồng, tăng gần 30%.

Tính riêng trong tháng 8, doanh thu thuần của FPT là 3.841 tỷ đồng, tăng 35% so với tháng cùng kỳ. Công ty lãi trước thuế 739 tỷ, tăng 28%. Còn lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 503 tỷ.

Năm 2022, tập đoàn lên kế hoạch kế hoạch 42.420 tỷ đồng doanh thu và 7.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau 8 tháng, FPT đã thực hiện được lần lượt 64% và 65% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

8 tháng đầu năm, mảng công nghệ tiếp tục đóng góp chính vào doanh thu và lợi nhuận của FPT với tỷ lệ lần lượt là 57% và 46%, tương ứng với doanh thu mảng này là 15.481 tỷ và lợi nhuận là 2.256 tỷ.

Các mảng khác như viễn thông cũng như giáo dục, đầu tư và khác cũng ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai con số so với cùng kỳ.

  Nguồn: Báo cáo tháng 8 của FPT.  

Mảng xuất khẩu phần mềm tiếp tục đà tăng trưởng với mức doanh thu 11.731 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 28,7%, đóng góp bởi sức tăng đến từ thị trường Mỹ (tăng 42%) và APAC (tăng 61%). Thị trường Nhật Bản có sự phục hồi đáng kể với mức tăng trưởng doanh thu theo đồng Yên đạt 18,7%. 

FPT cho biết, khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài tăng 42% lên mức 15.455 tỷ đồng.

  Nguồn: Báo cáo tháng 8 của FPT.