FPT: Doanh thu 6 tháng đầu năm ước gần 20.000 tỷ đồng

FPT: Doanh thu 6 tháng đầu năm ước gần 20.000 tỷ đồng

Mới đây, Công ty cổ phần FPT (mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, trong đó ghi nhận doanh thu 19.826 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.637 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,2% và 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái.