FPT Telecom báo lãi cao nhất 27 quý, gửi ngân hàng gần 10.500 tỷ đồng

Minh Hằng 13:59 | 27/07/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Quý II/2023, FPT Telecom báo lãi ròng cao nhất kể từ quý IV/2026 với 619 tỷ đồng và nâng mức lợi nhuận luỹ kế tính đến cuối tháng 6 lên 3.051 tỷ.

Ảnh minh hoạ: MH.

Quý II/2023, CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - Mã: FOX) cho thấy doanh thu thuần đạt 3.892 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ các chi phí, công ty lãi sau thuế 632 tỷ đồng, tăng 5%. Lợi nhuận ròng đạt 619 tỷ và cao nhất kể từ quý IV/2016.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, FPT Telecom ghi nhận doanh thu gần 7.682 tỷ, lãi sau thuế 1.211 tỷ, tăng lần lượt 9% và 4% so với cùng kỳ. Cuối tháng 6, mức lợi nhuận luỹ kế của công ty đã lên đến 3.051 tỷ đồng.

So với mục tiêu doanh thu là 16.730 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.230 tỷ đồng, công ty đã thực hiện được lần lượt 46% và 47% các chỉ tiêu sau hai quý.

Nguồn: BCTC FPT Telecom.

Tổng tài sản FPT Telecom đến 30/6 đạt 21.807 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ngắn hạn ngân hàng lên tới 10.632 tỷ, tăng 3.358 tỷ đồng sau 6 tháng trong đó tiền gửi là 10.466 tỷ. Trong nửa đầu năm, khoản tiền trên đã mang về cho công ty 345 tỷ đồng lãi tiền gửi, trong khi chi phí lãi vay phải trả chỉ 177 tỷ.

Các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.518 tỷ, tăng gần 200 tỷ so với ngày 1/1 trong khi hàng tồn kho giảm tương ứng còn 911 tỷ.

Cuối quý, công ty ghi nhận doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.594 tỷ, chủ yếu là doanh thu nhận trước về các dịch vụ viễn thông.

Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tính tới cuối tháng 6/2023 ghi nhận 345 tỷ đồng, trong đó, chi phí tại Trung tâm dữ liệu Quận 9 - TP HCM hơn 224 tỷ đồng; Hệ thống đường trục Bắc Nam 25 tỷ đồng; Công trình Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Tân Thuận 11 tỷ đồng... Theo kế hoạch, công ty sẽ tập trung hoàn thiện giai đoạn 1 dự án Trung tâm dữ liệu Quận 9 trong năm nay.