FPT Telecom lãi kỷ lục hơn 1.900 tỷ đồng

Hà An - 08:25 28/01/2022 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Dù báo lợi nhuận quý IV đi ngang song nhờ kết quả các quý trước mà lũy kế cả năm 2021, lợi nhuận công ty vẫn tăng trưởng 15% lên hơn 1.900 tỷ đồng.

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - Mã: FOX) vừa công bố báo cáo hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 3.455 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu từ mảng cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận gộp thu về hơn 1.617 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tốn hết hơn 1.000 tỷ đồng. Kết quả cả quý, FPT Telecom lãi sau thuế gần 490 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ.

Nguồn: Báo cáo hợp nhất quý IV/2021.
Nguồn: Báo cáo hợp nhất quý IV/2021.

Lũy kế năm 2021, doanh thu thuần của FPT Telecom đạt 12.686 tỷ đồng, tăng 10,6%, trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 11.800 tỷ đồng. Khoản lãi từ tiền gửi và chênh lệch tỷ giá tăng mạnh giúp doanh thu tài chính tăng 40% lên 496 tỷ đồng. Công ty lãi sau thuế cả năm hơn 1.915 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020. Như vậy đây là mức lợi nhuận kỷ lục mà doanh nghiệp đã đạt được.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính năm của FPT Telecom.
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính năm của FPT Telecom.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của FPT Telecom vượt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng 5.000 tỷ so với đầu năm 2021. Trong đó chiếm hơn một nửa là tiền gửi ngân hàng 11.300 tỷ, tăng 4.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó doanh nghiệp đang ghi nhận 419 tỷ đồng nợ xấu.

Tình hình đi vay nợ tài chính của công ty cũng đẩy mạnh khi vay tổng cộng hơn 9.750 tỷ đồng, phần lớn là vay ngắn hạn, tăng 69% so với ngày đầu năm.

Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ xấp xỉ 6.290 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 3.283 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 1.822 tỷ đồng.