Gang thép Thái Nguyên (TIS): 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng nhẹ nhưng lợi nhuận giảm hơn 60%

Diên Vỹ 11:52 | 18/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Gang thép Thái Nguyên  - Tisco (mã: TIS) vừa công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm 2022, trong đó ghi nhận doanh thu 6 tháng đạt 6.922,7 tỷ đồng,tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 66% xuống chỉ còn 34,98 tỷ đồng.

Số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy tính riêng quý II/2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của TIS ước đạt 3.189,54 tỷ đồng, tức giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại tăng khoảng 1,8% lên 3.142,89 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ đạt 46,65 tỷ đồng, giảm gần 90% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức giảm hơn 90% về 5,79 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, TIS ghi nhận doanh thu 6.922,7 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 47,88 tỷ đồng, giảm 62,4% so với mức thực hiện cùng kỳ 2021 là 127,38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 34,98 tỷ đồng, tức giảm 66% so với mức 103,66 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân lãi sau thuế doanh nghiệp giảm mạnh chủ yếu do giá vốn hàng bán 6 tháng đầu năm 2022 tăng vọt lên 6.736,33 tỷ đồng, tức tăng 13,5% so với năm 2021 khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống chỉ còn 186,38 tỷ đồng.

Trong kỳ, mặc dù công ty đã nỗ lực tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, thể hiện qua chi phí bán hàng 6 tháng giảm 11,06% xuống 25,29 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 85% về 48,5 tỷ đồng, nhưng do lợi nhuận gộp giảm mạnh nên lãi sau thuế vẫn giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, TIS đặt kế hoạch doanh thu đạt 20.105 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2021 và lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 90 tỷ đồng, giảm 42%. Với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm theo báo cáo hợp nhất, cho đến nay, TIS đã hoàn thành 34,43% kế hoạch doanh thu và 53,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tính đến hết ngày 30/6/2022, tổng tài sản của TIS đạt 10.855,36 tỷ đồng,  ước tăng 5,1% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 3.150,65 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản, và tài sản dài hạn là 7.704,71 tỷ đồng, chiếm 71%.

Chiếm chủ yếu trong tổng tài sản của TIS là tài sản dở dang dài hạn (6.192,09 tỷ đồng, tương đương khoảng 57% tổng tài sản). Ngoài ra, hàng tồn kho đạt 2.048,24 tỷ đồng, chiếm gần 19% tổng tài sản và tăng 42,7% so với số đầu năm là 1.435,34 tỷ đồng.

Nợ phải trả tính đến hết 30/6/2022 đạt 8.830,27 tỷ đồng, tăng 6,67% so với số đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 6.542,12 tỷ đồng, nợ dài hạn là 2.288,15 tỷ đồng. Trong nợ phải trả, vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn chiếm tới 51,2%, tương đương 4.519,46 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu cuối quý II/2022 của TIS là 2.025,09 tỷ đồng, giảm so với mức 2.048,93 tỷ đồng hồi đầu năm. Như vậy, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của TIS đến cuối quý II/2022 khoảng 4,36 lần. 

Hệ số thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/ Nợ phải trả) là 1,23 lần. Hệ số thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn trên Nợ ngắn hạn) khoảng 0,48 lần. Hệ số thanh toán tức thời (Tiền và các khoản tương đương tiền trên Nợ ngắn hạn) khoảng 0,034 lần.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh của TIS ghi nhận -172,83 tỷ đồng so với mức dương 341,71 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Một trong những nguyên nhân chính khiến dòng tiền kinh doanh của TIS âm sâu là do doanh nghiệp tăng tồn kho đáng kể trong kỳ. 

Cùng đó, dòng tiền đầu tư cũng ghi nhận -18,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính 156,92 tỷ đồng, chủ yếu từ tăng vay nợ. Kết thúc 6 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ đạt -34,21 tỷ đồng, làm giảm tiền và tương đương tiền cuối kỳ xuống 222,26 tỷ đồng từ mức 256,41 tỷ đồng vào đầu kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước 15/7, TIS chốt phiên ở vùng giá 9.200 đồng, tăng đáng kể so với mức đáy ở vùng 7.000 đồng hồi giữa tháng 6 nhưng vẫn giảm mạnh từ vùng giá đỉnh 16.500 đồng hồi tháng 10/2021.