Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ trong quý III

Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ trong quý III

Trong bối cảnh toàn ngành thép nói chung bước vào chu kỳ kinh doanh đi xuống khi giá bán ở mức thấp, quý III/2022 Thép Thủ Đức kinh doanh dưới giá vốn và báo lỗ kỷ lục kể từ khi cổ phần hoá.