GELEX (GEX) tiếp tục mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn 1 năm

Diên Vỹ 12:29 | 28/05/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng Công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam (GELEX, mã: GEX) hôm 27/5 vừa thông báo lên HoSE quyết định mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, bao gồm 400 tỷ đồng cho 4.000 trái phiếu mã GELEXBOND_150420_3Y và 300 tỷ đồng cho 3.000 trái phiếu mã TP GEX.03.2020, đều được phát hành năm 2020.

Cụ thể, trong thông báo mới gửi lên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), GELEX quyết định mua lại lô trái phiếu mã GELEXBOND_150420_3Y với tổng khối lượng phát hành 4.000 trái phiếu, mệnh giá phát hành 100 triệu đồng/ trái phiếu tương đương tổng mệnh giá lô trái phiếu là 400 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 15/4/2020, ngày đáo hạn 15/4/2023. Lãi suất cố định 9,5%/ năm cho 3 tháng đầu, các kỳ sau áp dụng lãi suất thả nổi +2,5%.

Giá mua lại mỗi trái phiếu được quy định bằng mệnh giá trái phiếu cộng tiền lãi trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính theo số ngày thực tế từ ngày trả lãi trái phiếu gần nhất đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn tương ứng. Lãi suất mua lại là lãi suất trái phiếu của kỳ điều chỉnh lãi suất từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/7/2022.

Thời gian dự kiến tổ chức mua lại vào ngày 17/6/2022, nguồn mua lại là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp. 

Đồng thời, GELEX cũng ra quyết định mua lại lô trái phiếu mã TP GEX.03.2020 với tổng khối lượng phát hành 3.000 trái phiếu, mệnh giá phát hành 100 triệu đồng/ trái phiếu tương đương tổng mệnh giá lô trái phiếu là 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 13/5/2020 và đáo hạn ngày 13/5/2023, lãi suất cố định 9,5%/ năm.

Tương tự lô trái phiếu GELEXBOND_150420_3Y, giá mua lại  lô trái phiếu mã TP GEX.03.2020 được tính bằng mệnh giá trái phiếu cộng số tiền lãi trái phiếu tính theo số ngày thực tế chưa được thanh toán, lãi suất áp dụng cho tất cả các kỳ tính lãi. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại cũng là ngày 17/6/2022.

Đáng chú ý, cuối tuần trước, GELEX vừa công bố hoàn tất mua lại 3.000 trái phiếu có mã GEXH2124001 trị giá 300 tỷ đồng được phát hành vào ngày 19/5/2021 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 19/5/2024 với lãi suất cố định là 8,5%/năm. Mức giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu (100 triệu đồng/trái phiếu) cộng với tiền lãi trái phiếu tính theo số ngày thực tế.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra hôm 12/5, Tổng giám đốc GELEX Nguyễn Văn Tuấn thông tin rằng trong năm 2021, GELEX đã phát hành hai đợt trái phiếu vào tháng 5 và tháng 12, qua đó huy động 1.800 tỷ đồng. Các đợt phát hành trái phiếu đều tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022, doanh thu thuần thực hiện của GELEX trong quý đạt 8.645,39 tỷ đồng, tăng 95,9% so với quý I/2021 (quý I/2021 đạt 4.413,11 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế quý I/2022 đạt 693,78 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ năm ngoái (quý I/2021 chỉ đạt 291,33 tỷ đồng). Theo giải trình từ GELEX, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng cao chủ yếu đến từ việc sở hữu chi phối tại Tổng công ty Viglacera từ quý II/2021.

Tính đến hết ngày 31/3/2022, tổng tài sản doanh nghiệp đến cuối quý I là 61.522,59 tỷ đồng, trong đó 31.499,85 tỷ đồng là tài sản dài hạn và 30,072,74 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Trong số tài sản ngắn hạn, tiền và tương đương tiền khoảng 6.101,13 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của GELEX ước 39.787 tỷ đồng, trong đó 20.750,3 tỷ đồng là nợ ngắn hạn còn 19.036,7 tỷ đồng là nợ dài hạn. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của GELEX khoảng 7.773,13 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn khoảng 15.002,98 tỷ đồng, như vậy tổng vay và nợ thuê tài chính ước 22.776 tỷ đồng, tương đương khoảng 57,2% nợ phải trả. 

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của GELEX tính đến hết quý I/2022 khoảng 1,83 lần. Hệ số thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn trên Nợ ngắn hạn) khoảng 1,45 lần. Hệ số thanh toán nhanh (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn trên Nợ ngắn hạn) khoảng 0,95 lần.