Giao dịch liên ngân hàng đạt 147.823 tỷ đồng/ngày, cao nhất từ trước đến nay

22:23 | 05/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng Nhà nước cho biết, doanh số giao dịch liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 739.116 tỷ đồng, bình quân 147.823 tỷ đồng/ngày, mức cao nhất từ trước tới nay.
Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 739.116 tỷ đồng, bình quân 147.823 tỷ đồng/ngày, tăng 77.723 tỷ đồng/ngày so với tuần 17/2 - 19/2. Đây cũng là mức cao nhất từ trước tới nay.
 
Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 153.418 tỷ đồng, bình quân 30.684 tỷ đồng/ngày, tăng 19.017 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.
 
Giao dịch liên ngân hàng đạt 147.823 tỷ đồng/ngày
 
Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (77% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 1 tuần (10% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 65% và 19%.
 
Về lãi suất bình quân liên ngân hàng, đối với các giao dịch bằng VND giảm so với mức lãi suất tuần trước, cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,35%/năm, 0,56%/năm và 1,06%/năm.
 
Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,12%/năm và 0,11%/năm.
 
Theo Tài chính Doanh nghiệp