Hà Nội: Hỗ trợ trên 608 tỷ đồng cho 515.515 người gặp khó khăn do COVID-19

22:10 | 18/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
tính đến ngày 29/4/2021, toàn TP Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ cho 515.515 người gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền là 608.543.760.000 đồng.

Ngày 17/5, Sở LĐTB&XH Hà Nội thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, đến nay, Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ cho tổng số 515.515 người, với số tiền hơn 608 tỷ đồng. Trong đó, nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo có 383.931 người được hỗ trợ với số tiền gần 473 tỷ đồng.

Trong đó, đối tượng người có công với cách mạng là 76.620 người, với số tiền 114,749 tỷ đồng, bao gồm người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Hà Nội: Hỗ trợ trên 608 tỷ đồng cho 515.515 người

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng có 170.673 người, với số tiền 255,474 tỷ đồng.

Nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố là 136.638 người, với số tiền hỗ trợ 102,520 tỷ đồng.

Sở LĐTB&XH Hà Nội cũng cho biết, toàn TP Hà Nội đã có 192 người thuộc diện hưởng thụ đã nhận đủ chế độ hỗ trợ nhưng sau đó đã tự nguyện trả lại kinh phí hỗ trợ để nhường lại cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đã phối hợp giải quyết cho 14 đơn vị, doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho 1.477 người lao động với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng; giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất cho 180 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động với tổng số 15.188 lao động, tương ứng kinh phí hơn 50 tỷ đồng...

Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng đảm bảo kịp thời, đúng quy định; không có tình trạng khiếu kiện, khiếu nại phức tạp xảy ra.

H.A

Xem thêm: Pfizer chào bán vaccine cho Việt Nam với mức giá ưu đãi từ 6,75 USD/liều