Hà Nội: Kiên quyết chấm dứt dự án không bảo đảm tiến độ

Hà Nội: Kiên quyết chấm dứt dự án không bảo đảm tiến độ

Báo cáo tại HĐND TP Hà Nội về các cam kết tại kỳ họp trước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết đã có nhiều dự án đã được đẩy nhanh và dự kiến hoàn thành đảm bảo tiến độ, đồng thời kiên quyết chỉ đạo chấm dứt với dự án không bảo đảm tiến độ.