Hà Nội thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô: Lấy trục sông Hồng làm trung tâm

Hà Nội thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô: Lấy trục sông Hồng làm trung tâm

Sáng 8/12, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Trong đó có nội dụng: Xây dựng trục sông Hồng là trung tâm hội tụ, điểm nhấn quan trọng của vùng đô thị hóa Đồng bằng sông Hồng.