Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước

15:16 17/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Chiều 16/10, sau 3 ngày làm việc dân chủ, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên bế mạc.

Đại hội đã thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.
 
Đại hội đã thống nhất tập trung thực hiện 27 chỉ tiêu, đề ra 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thuộc 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Trong đó, tập trung cao để cụ thể hóa 07 nhiệm vụ trọng tâm, 05 chương trình trọng điểm, 03 đột phá chiến lược.
 
Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã nghe 29 ý kiến thảo luận; có 56 tham luận được tập hợp trong kỷ yếu đại hội; có 321 ý kiến của đại biểu tham gia bằng văn bản. Ngoài ra, các tầng lớp nhân dân cũng đóng góp 36.636 ý kiến. 
 
Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước - ảnh 1
Bí thư tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội.
 
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 19; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
 
Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó, đã thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước - ảnh 2
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX
 
Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 19. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư Tỉnh ủy, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy với tỷ lệ đạt 100%; bầu 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bầu 21 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
 
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
 
Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức ra mắt đại hội.
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 25 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII chuyển công tác, không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có 13 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Thành Văn-Cẩm Kỳ