Quảng Bình: Bầu mới 3 phó chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Bình: Bầu mới 3 phó chủ tịch UBND tỉnh

Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII tiến hành thực hiện công tác nhân sự. Theo đó, 3 đồng chí được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.