Hậu COVID-19: 10.728 thành lập mới với vốn đăng ký gần 113 nghìn tỷ đồng

10:26 | 28/05/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, chỉ trong tháng 5, 10.728 doanh nghiệp thành lập mới đã giải quyết việc làm cho hơn 91.000 người lao động.

Hậu COVID-19: 10.728 thành lập mới với vốn đăng ký gần 113 nghìn tỷ đồng - ảnh 1
Nguồn: Internet. 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 5 tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp thành lập mới là 10.728, tổng số vốn đăng ký đạt 112.720 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 91.455.

Cùng với đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 5.056, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 3.473, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 3.083 và hoàn tất thủ tục giải thể là 962.

Cùng với đó, số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2020 cho thấy: Tổng vốn thực hiện 6.700 triệu USD, đăng ký cấp mới 7.440,356 triệu USD, đăng ký thêm 3.454,755 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần: 2.990,637 triệu USD.

Tổng số dự án FDI được cấp mới là 1.212 dự án, tổng dự án tăng thêm 436 lượt dự án, góp vốn, mua cổ phần 3.528 dự án.

Về hoạt động xuất khẩu, tổng xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm (kể cả dầu thô) là 66.059 triệu USD, tổng nhập khẩu là 55.539 triệu USD.