Tháng 7/2020 có 13.200 DN thành lập mới

Tháng 7/2020 có 13.200 DN thành lập mới

(DNVN) - Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 giảm 3,8% so với tháng trước nhưng lượng vốn đăng ký vào thị trường tăng cao 72%,.
Thu hút FDI 6 tháng năm 2020 đạt 15,67 tỷ USD

Thu hút FDI 6 tháng năm 2020 đạt 15,67 tỷ USD

(DNVN) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/6, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) 6 tháng đầu năm 2020 đạt 15,67 tỷ USD, bằng 84,9% so với cùng kỳ năm 2019.