HDBank: Lãi lớn từ mảng kinh doanh bảo hiểm, 6 tháng hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận năm

Diên Vỹ 10:43 | 03/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với nhiều tín hiệu khởi sắc, cả thu nhập hoạt động và lãi trước thuế trong quý đều tăng hơn 30% so với cùng kỳ 2021.

 

Cụ thể, trong quý II/2022, HDBank báo cáo tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 5.582 tỷ, tăng 31,2% so với cùng kỳ 2021. Thu thuần từ dịch vụ riêng lẻ tăng trên 113%. Ở chiều ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong kỳ ghi nhận lỗ 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2021 lãi 54 tỷ đồng ; hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi 19 tỷ nhưng giảm 65% so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý II/2022 của ngân hàng đạt 2.776 tỷ, tăng 32,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng này đạt 10.704 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thu nhập thuần từ lãi tăng 25,8%; thu nhập ngoài lãi tăng 32,6%. Đáng chú ý, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ của HDBank tăng gấp 2 lần lên 1.090 tỷ đồng nhờ mảng kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) và các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục khởi sắc mạnh mẽ.

Trong khi đó, chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm của HDBank chỉ tăng 19,4% so với cùng kỳ, làm hệ số chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động cải thiện từ mức 39,4% lên 37%. Theo đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 5.304 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 54% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng huy động vốn của HDB đạt trên 340.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt trên 245.000 tỷ đồng, tăng 14,8% so với 31/12/2021. Khách hàng khu vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, các chuỗi cung ứng và phân phối, kinh tế hộ gia đình, tiểu thương, các chương trình tín dụng xanh được HDBank ưu tiên cấp tín dụng.

Về hiệu suất hoạt động, tỷ lệ lãi ròng trên vốn chủ sở hữu (ROAE) là 25,6% và lãi ròng trên tài sản (ROAA) là 2,24%, đều cao hơn cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo với hệ số an toàn vốn CAR (chuẩn Basel II) đạt 14,9%.

Về chất lượng nợ vay, tính đến 30/6/2022, tổng nợ xấu của ngân hàng đạt 2.071 tỷ đồng, giảm 13% so với thời điểm đầu năm, kéo tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ xuống 0,93%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (tức nợ nhóm 3) giảm 38,5%; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) giảm 7,8%; riêng nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 4% so với thời điểm đầu năm. Trong kỳ, ngân hàng cũng tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, do đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu riêng lẻ đạt 109%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, HDB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 440.439 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021; huy động vốn đạt 392.683 tỷ đồng, tăng 17%; dư nợ tín dụng dự kiến đạt 256.060 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế gần 10.000 tỷ đồng, tăng 21%. Các hệ số khả năng sinh lời ROA và ROE sẽ tiếp tục được giữ mức cao, lần lượt 1,9% và trên 22,2%. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ dưới 1,5%.

Báo cáo cập nhật của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo năm 2022, lợi nhuận trước thuế HDB có thể đạt 10.600 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021. Tăng trưởng tín dụng dự phóng 24% gồm khoảng 8.000 tỷ đồng từ hạn mức năm 2021.

VDSC cho rằng thỏa thuận độc quyền bancassurance sẽ là yếu tố bất ngờ lớn cho kỳ vọng lợi nhuận của thị trường. Về nợ xấu, VDSC kỳ vọng nợ xấu hình thành của ngân hàng sẽ giảm dần về phía cuối năm và làm giảm áp lực cho chi phí tín dụng. HDB đã hoàn thành trích lập dự phòng cho tổng dư nợ của các khách hàng cơ cấu vào cuối năm 2021.