Hé lộ thiết kế đặc biệt của Galaxy Fold thế hệ thứ 3, camera ẩn dưới màn hình

14:22 | 26/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Với việc trang bi một loạt công nghệ mới như camera ẩn dưới màn hình và đặc biệt là bút S-Pen, màn ra mắt của Galaxy Z Fold 3 sẽ đánh dấu chấm hết cho sự tồn tại của dòng Galaxy Note.