Hoa Sen (HSG) sắp chốt quyền phát hành 100 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Diên Vỹ 15:45 | 05/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo văn bản thông báo gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HOSE), CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã: HSG) cho biết phát hành 100 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông trong niên độ tài chính 2020-2021.

Tỷ lệ phát hành dự kiến 20%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/9, ngày đăng ký cuối cùng là 15/9.

Như vậy, với hơn 498 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HSG dự kiến phát hành gần 99,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2021 tính theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính quý III niên độ tài chính 2021-2022 (quý kết thúc vào 30/6/2022), HSG cho biết doanh thu thuần đạt 12.177 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2021. Do giá vốn ghi nhận mức tăng 6%, lên 10.582 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp trong quý giảm xuống còn 1.595 tỷ đồng, tức giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong quý, doanh thu tài chính của HSG giảm mạnh 71% còn 44 tỷ đồng do không có khoản thu từ hoạt động đầu tư. Ngược lại, các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận mức tăng lần lượt là 45%, 18% và 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 218 tỷ đồng, 1.015 tỷ đồng và 115 tỷ đồng. 

Do đó sau thuế. lãi ròng của HSG chỉ đạt 265 tỷ đồng, giảm mạnh 84% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm ngoái lãi ròng 1.702 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng của niên độ 2021 – 2022, HSG ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 41.772 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn tăng, lợi nhuận gộp 9 tháng vẫn giảm 20% so với cùng kỳ, còn 5.147 tỷ đồng. 

Lũy kế 3 quý, lợi nhuận sau thuế của HSG tiếp tục giảm mạnh 66% xuống 1.138 tỷ đồng so với mức 3.372 tỷ đồng lãi ròng cùng kỳ 2021.

Năm tài chính này, HSG đặt mục tiêu doanh thu 46.399 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dao động từ 1.500 – 2.500 tỷ đồng tùy thuộc vào diễn biến giá nguyên liệu đầu vào; tức giảm khoảng 5% về doanh thu và 42% - 65% về lợi nhuận sau thuế so với mức thực hiện niên độ 2020 – 2021.

Như vậy, hết 9 tháng của niên độ, HSG đã hoàn thành khoảng 90% kế hoạch doanh thu và 46-76% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HSG hiện đang trong đà hồi phục mạnh mẽ, chốt phiên 5/9 ở vùng 22.250 đồng/cp, tăng mạnh so với mức đáy 14,000 đồng/cp thiết lập cuối tháng 6.