Hơn 70.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong nửa đầu năm 2021

06:22 | 01/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong 6 tháng đầu năm 2021, cả nước có 70.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, trong Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021, vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021 có 35.600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước; 24.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 25,7%; 9.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 33,8%. Như vậy tính, trung bình mỗi tháng có 11.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Ở chiều ngược lại, tính chung 6 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 67.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 942.600 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 484.300 lao động, tăng 8,1% về số doanh nghiệp, tăng 34,3% về vốn đăng ký và giảm 4,5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 70.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong nửa đầu năm 2021 - ảnh 1

Trung bình mỗi tháng có 11.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1.152.500 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 23.700 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2021 là 2.095.100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 26.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 93.200 doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có 15.500 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới cho thấy sự nỗ lực và tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Về xu hướng kinh doanh, kết quả điều tra các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2021 của Tổng cục Thống kê cho thấy, có 30,5% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý I/2021; 37,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 31,8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Dự kiến quý III/2021, có 39,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý II/2021; 22,2% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 38,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

H.A

Xem thêm: Quý I/2021 có 29,3 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới