Hướng dẫn đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

22:41 05/06/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) được xây dựng nhằm tăng cường tính hiệu quả và minh bạch trong mua sắm chính phủ thông qua việc áp dụng đấu thầu điện tử cho tất cả các cơ quan chính phủ của Việt Nam. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là một Cổng thông tin điện tử.

Qua đó, Bên mời thầu thực hiện các hoạt động liên quan đến đấu thầu như đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phát hành thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời chào hàng, gửi và nhận trả lời các yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu, nhận và mở hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất/bản chào giá, công khai thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu và truy cập hệ thống quản lý thông tin về đấu thầu với các báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo các chỉ số quan trọng, cũng như Nhà thầu có thể nộp hồ sơ dự thầu/hồ sơ đ/Báo giá, gửi và nhận trả lời các yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu, nhận và phúc đáp các yêu cầu của bên mời thầu/chủ đầu tư liên quan đến gói thầu và gửi kiến nghị lên Bên mời thầu/chủ đầu tư.

Hệ thống được đặt tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và được truy cập thông qua cổng thông tin đấu thầu qua mạng. Tất cả người dùng Hệ thống bao gồm Bên mời thầu, nhà thầu, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán, các đối tác phát triển, cộng đồng, báo chí, quản trị hệ thống có thể truy cập Hệ thống và dữ liệu theo quy định tại Các điều khoản khi sử dụng hệ thống và các chính sách riêng tư.

Thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

1. Trình tự và cách thức thực hiện

- Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng

+ Nhà thầu, nhà đầu tư sử dụng máy tính tự đăng ký các thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống);

+ Nhà thầu, nhà đầu tư in đơn đăng ký từ Hệ thống;

+ Nhà thầu, nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký (bản cứng) qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Bộ phận một cửa – Phòng Hành chính, tổng hợp – Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.

- Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng

- Bước 3: Nhận chứng thư số trên mạng.

- Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số trên mạng

2. Thành phần hồ sơ

– Đối với Bên mời thầu:

+ Đơn đăng ký Bên mời thầu;

+ Bản sao công chứng quyết định thành lập của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký;

– Đối với Nhà thầu:

+ Đơn đăng ký Bên mời thầu;

+ Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.

5. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia – Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhDoanh nghiệp

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống, được cấp chứng thư số tham gia nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

8. Lệ phí: 

– Đối với Bên mời thầu: miễn phí;

– Đối với nhà thầu: 500.000 VNĐ (chưa bao gồm 10% phí VAT)