Hướng dẫn đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

(DNVN) - Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) được xây dựng nhằm tăng cường tính hiệu quả và minh bạch trong mua sắm chính phủ thông qua việc áp dụng đấu thầu điện tử cho tất cả các cơ quan chính phủ của Việt Nam. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là một Cổng thông tin điện tử.
Thu bảo lãnh dự thầu gạo dự trữ quốc gia đối với DN trúng thầu không ký hợp đồng

Thu bảo lãnh dự thầu gạo dự trữ quốc gia đối với DN trúng thầu không ký hợp đồng

(DNVN) - Đây là khẳng định của ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN). Đồng thời, Tổng cục cũng đang kiến nghị sửa đổi Luật Đấu thầu bổ sung các chế tài khác để ràng buộc hơn với các nhà thầu khi tham gia đấu thầu không riêng chỉ có mua gạo dự trữ quốc gia.