Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong tuần này

09:57 22/03/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Kỳ họp 11 của Quốc hội khóa XIV dự kiến được khai mạc vào thứ tư tuần này (24/3), kỳ họp sẽ kiện toàn hàng loạt chức danh quan trọng của bộ máy Nhà nước như: Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Theo chương trình, kỳ họp thứ 11, cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV sẽ làm việc trong 12 ngày, khai mạc ngày 24/3 và bế mạc ngày 8/4 (dự phòng ngày 9/4).
 
Trong đó, phần lớn thời gian kỳ họp để làm công tác nhân sự và dự kiến sẽ được tiến hành từ ngày 30/3.
 
Theo chương trình dự kiến trình tại phiên họp, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào ngày 30/3. Chủ tịch Quốc hội mới sẽ được bầu vào ngày tiếp theo, 31/3.
 
Kỳ họp 11 của Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV được dự kiến khai mạc vào thứ tư tuần này
 
Ngày sau đó 1/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để bầu Phó chủ tịch Quốc hội. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 
Sáng ngày 2/4, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước mới bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ ngay sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu vào sáng. Đến chiều 2/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ngay sau đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ mới. Việc bầu Thủ tướng Chính phủ sẽ được tiến hành vào sáng ngày 5/4.
 
Tân Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay sau khi được Quốc hội bầu.
 
Cũng theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp tới đây, các đại biểu sẽ miễn nhiệm, bầu và phê chuẩn một số chức danh khác trong bộ máy Nhà nước như: Phó chủ tịch nước; Chánh án Toà án Nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; một số Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Tổng thư ký Quốc hội; một số Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ; Tổng kiểm toán Nhà nước.
 
Tiếp đó, Quốc hội sẽ miễn nhiệm, bầu mới Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng như Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.
 
Ngoài ra, trong kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIV của Quốc hội; nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.
 
Bên cạnh đó Quốc hội cũng xem xét thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).
 
Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, để thực hiện nguyên tắc làm việc (quyết định theo đa số) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến chương trình đã bố trí việc miễn nhiệm và bầu nhân sự thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tiến hành theo 3 đợt: Chủ tịch Quốc hội, một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số ủy viên Ủy  ban Thường vụ Quốc hội, để luôn bảo đảm số lượng cần thiết thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
 
H.A