Lao động nước ngoài phải đóng 8% lương vào quỹ hưu trí, tử tuất

23:10 29/11/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Từ năm 2022, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi tham gia BHXH bắt buộc sẽ đóng 8% mức lương hằng tháng cho chế độ tử tuất và hưu trí.

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định143/2018/NĐ-CP về Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Lao động nước ngoài phải đóng 8% lương vào quỹ hưu trí, tử tuất - ảnh 1
 
Lao động nước ngoài phải đóng 8% lương vào quỹ hưu trí, tử tuất  từ năm 2022.
Theo đó, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, xác định thời hạn với người sử dụng người lao động tại Việt Nam.
Về mức đóng đối với người lao động, hằng tháng đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất (từ ngày 01/01/2022).
Đối với người sử dụng người lao động: Từ ngày 01/12/2018, hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động như sau: 3% quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN. Từ ngày 01/01/2022 thì đóng thêm 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.