Lộ diện ứng viên vào HĐQT Novaland

Nguyên Ngọc 08:59 | 15/07/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ứng viên vào HĐQT Novaland từng tham gia nhiều dự án tư vấn tái cấu trúc và cổ phần hóa doanh nghiệp ở Việt Nam, bao gồm việc tư vấn hỗ trợ tăng cường quản trị công ty, quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ và phát triển bền vững (ESG) theo thông lệ và quy định hiện hành.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố ngày chốt quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT. Thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến 2/8-11/8/2023.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 7/7, danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Novaland chỉ có ông Hoàng Đức Hùng (sinh năm 1973, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Tài chính quốc tế).

Ông Hoàng Đức Hùng hiện đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Viện Kiểm toán Nội bộ Việt Nam, phân viện Institute of Internal Auditors in Việt Nam (IIA Việt Nam) và là thành viên HĐQT Gentis (nhiệm kỳ 2022-2025). (Ảnh: VNIDA).

Ông Hùng có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và kiểm toán tại các công ty Big 4 ở Đông Nam Á, Australia và Mỹ. Ông từng là Tư vấn Phụ trách hỗ trợ các dự án của Ngân hàng Thế giới cùng Chính phủ Việt Nam trong quá trình ban hành Nghị định Kiểm toán nội bộ của Bộ Tài chính (Nghị định 05), biên dịch bản tiếng Việt nội dung bắt buộc IPPF và Chuẩn mực KTNB của IIA, soạn thảo Sổ tay Hướng dẫn Triển khai Kiểm toán Nội bộ cho các doanh nghiệp và cho các Bộ, các Ủy ban Nhân dân tỉnh và đơn vị hành chínhsự nghiệp là đối tượng bắt buộc thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ, tư vấn nâng cao năng kiểm toán nội bộ cho Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời là Tư vấn Phụ trách xây dựng quy định và hướng dẫn Giám sát Tài chính các Doanh nghiệp Nhà nước (Nghị định 61).

Ông cũng tham gia nhiều dự án tư vấn tái cấu trúc và cổ phần hóa doanh nghiệp ở Việt Nam, bao gồm việc tư vấn hỗ trợ tăng cường quản trị công ty, quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ và phát triển bền vững (ESG) theo thông lệ và quy định hiện hành.

Cụ thể về quá trình công tác, ông Hùng từng điều hành kiểm toán, lãnh đạo Khối dịch vụ Tư vấn, lãnh đạo Khối Khách hàng Chính phủ và Khu vực Công thuộc Công ty TNHH Ernst & Young (EY) Việt Nam trong giai đoạn 11/1994 - 6/2014.

Từ tháng 7/2014 đến tháng 9/2016, ông là chuyên gia tư vấn Quốc tế - Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Bộ Tài chính xây dựng thể chế về Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam.

Từ tháng 10/2016 đến tháng 11/2020, ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH PWC Việt Nam.

Từ tháng 12/2020 đến nay, ông Hùng là Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam; đồng thời là Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Phân tích Di truyền (Gentis).

Từ tháng 9/2022 đến nay, ông Phó Chủ tịch, Ủy viên thường vụ của Hội Thành viên Độc lập HĐQT Việt Nam (VNIDA); Chủ tịch Viện Kiểm toán Nội bộ Việt Nam, phân viện Institute of Internal Auditors in Việt Nam (IIA Việt Nam).

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Novaland, các cổ đông đã thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Đỗ Thị Phương Lan và ông Nguyễn Trần Đăng Phước, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Đỗ Thị Phương Lan sẽ tham gia vào Hội đồng Cố vấn điều hành của tập đoàn.

Tính đến hiện tại, HĐQT của Novaland gồm: Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Tiến Vân, Thành viên độc lập HĐQT và bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Thành viên độc lập HĐQT. Ông Dennis Ng Teck Yow - Tổng Giám đốc Novaland - là nhân sự vừa được bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

(Đồ họa: Alex Chu).

(Đồ họa: Alex Chu).