Cổ phiếu Novaland được cấp margin trở lại

Cổ phiếu Novaland được cấp margin trở lại

Cùng với việc cổ phiếu được giao dịch ký quỹ trở lại, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) cũng vừa công bố thông tin liên quan đến việc đề xuất tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD.