Lợi nhuận quý III của VCBS giảm gần 59%

Thu Hà 11:25 | 19/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ.

 Kết quả kinh doanh quý III/2022 của Chứng khoán Vietcombank (VCBS). Nguồn: Thu Hà tổng hợp.  

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý III của VCBS đạt 275,3 tỷ đồng, giảm 15,8% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL là 63 tỷ đồng, giảm 36,5%.

Thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 76 tỷ đồng, giảm 44,7%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 19% lên 84,2 tỷ đồng. Thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán là 16,4 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Ngược chiều doanh thu, chi phí hoạt động của VCBS đạt 79,8 tỷ đồng trong quý III, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả là, lợi nhuận trước thuế của VCBS giảm 58,8% so với cùng kỳ, đạt 73,6 tỷ đồng. Lãi sau thuế của công ty trong quý thứ ba đạt 61,1 tỷ đồng, giảm 57,9%. Theo chia sẻ từ VCBS, thị trường cổ phiếu và trái phiếu biến động phức tạp, không thuận lợi dẫn đến doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ và hoạt động tự doanh giảm so với cùng kỳ.

 Kết quả kinh doanh các quý của Chứng khoán Vietcombank (VCBS).  Nguồn: Thu Hà tổng hợp.   

So với quý liền trước, doanh thu hoạt động và lãi trước thuế của VCBS có sự cải thiện. Trong quý II/2022, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động và lãi trước thuế đạt 206,7 tỷ đồng và 24,5 tỷ đồng. Trong hai năm gần đây, VCBS ghi nhận doanh thu cao nhất trong quý IV/2021 với doanh thu và lãi trước thuế lần lượt 369,8 tỷ đồng và lợi nhuận cao nhất ở quý I/2021 với gần 200 tỷ đồng. 

 Cho vay margin củaChứng khoán Vietcombank (VCBS).  Nguồn: Thu Hà tổng hợp.  

Tổng tài sản của VCBS thời điểm cuối quý III là 8.116 tỷ đồng, giảm khoảng 1.150 tỷ đồng với thời điểm đầu năm. Giá trị cho vay margin của VCBS tại ngày 30/9 là 3.525 tỷ đồng. Quy mô cho vay tăng nhẹ 93 tỷ đồng so với cuối quý II, song thấp hơn 658 tỷ đồng so với mức đỉnh cuối quý I.