Masan muốn phát hành hơn 143 triệu cổ phiếu riêng lẻ, một quỹ đầu tư cam kết rót ít nhất 200 triệu USD

11:40 | 02/10/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Quỹ đầu tư Bain Capital vừa đồng ý đầu tư ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan với giá 85.000 đồng/cp.

Ảnh minh họa: MH.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán tối đa hơn 143 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 10% số cổ phần đang lưu hành của công ty.

Giá chào bán dự kiến là 85.000 đồng/cp, cao hơn 11% so với thị giá cổ phiếu MSN chốt phiên 29/9 là 76.300 đồng/cp. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã được kiểm toán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần MSN là 18.369 đồng/cp.

Với giá chào bán trên, nếu thành công, Masan sẽ thu về khoảng 12.155 tỷ đồng, số tiền này sẽ dùng cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của công ty; và/hoặc đầu tư góp vốn vào các công ty con; và/hoặc nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động; và/hoặc tối ưu hóa bảng cân đối kế toán; và/hoặc tăng sở hữu tại các công ty con,...

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2023 hoặc cho đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo công bố, BCC Meerkat LLC thuộc Bain Capital đã đăng ký mua 60 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ này của Masan. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại Masan sẽ là 4,02% vốn điều lệ, trước đó nhà đầu tư này không sở hữu cổ phiếu MSN.

Bên đứng ra tư vấn tài chính cho giao dịch giữa Masan và Bain Capital là Jefferies Singapore Limited.

Theo Masan, đây là khoản đầu tư vốn cổ phần dưới hình thức cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tỷ lệ 1:1. Mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần ưu đãi là 0% trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành.

Kể từ năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của cổ phần ưu đãi là 10%/năm (1.000 đồng/cổ phần ưu đãi). Ngoài cổ tức cố định, mỗi cổ phần ưu đãi sẽ nhận được cổ tức với mức bằng với cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ thông (nếu có). Cổ tức cố định của mỗi cổ phần ưu đãi sẽ bị hủy bỏ sau khi cổ phần ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Hết thời hạn 10 năm, toàn bộ cổ phần ưu đãi chưa được chuyển đổi sẽ được chuyển đổi bắt buộc thành cổ phần phổ thông theo quyết định của HĐQT.

Phía Masan có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi tại bất kỳ thời điểm nào sau thời điểm tròn một năm kể từ ngày phát hành với giá mua lại một cổ phần ưu đãi không thấp hơn giá phát hành và không cao quá 300.000 đồng/cp.

Giá mua lại sẽ được điều chỉnh cho các khoản chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và các khoản phân phối bằng cổ phiếu mà công ty đã trả như các sự kiện gộp hay chia tách cổ phiếu hay trả cổ tức tiền mặt. Giá mua lại sẽ do HĐQT quyết định theo từng thời điểm căn cứ nguyên tắc trên.

Masan kỳ vọng giao dịch này sẽ hoàn tất trong năm 2023 và sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp vốn cổ phần chiến lược khác, trong đó bao gồm giảm bớt tỷ trọng các mảng kinh doanh không cốt lõi, gia tăng thanh khoản và đạt được tỷ lệ nợ rồng/EBITDA dưới mức 3,5 lần.

Masan cũng cho biết thêm, các nhà đầu tư khác nếu đang mong muốn đàm phán với Masan và tùy theo nhu cầu sử dụng vốn cũng như điều kiện thị trường, tập đoàn có thể tăng mức đầu tư lên đến 500 triệu USD.