Masan Consumer sắp chi hơn 3.200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 45%

Lạc Lạc 09:23 | 11/07/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã: MCH) sẽ tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 45% - mức cổ tức từng được Công ty duy trì trong 5 năm liên tiếp từ 2016-2020.

Ngày 19/7 tới đây, Masan Consumer sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện 45% (sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 4.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/7. Ngày thanh toán dự kiến là 14/8.

Như vậy, sau 2 năm liền không chia cổ tức (2021 và 2022), Masan Consumer đã trở lại trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ từng được công ty duy trì trong 5 năm liên tiếp, từ năm 2016 đến 2020.

Với 716,5 triệu cổ phiếu đang lưu hình, ước tính MCH cần chi hơn 3.224 tỷ đồng trả cổ tức đợt này. Hiện, Công ty TNHH Masan Consumer Holdings - công ty con của CTCP Tập đoàn Masan (mã: MSN) - đang là cổ đông kiểm soát của MCH khi nắm giữ hơn 671 triệu cổ phiếu, tương đương 93,78% vốn điều lệ. Như vậy, công ty này có thể nhận về 3.019 tỷ đồng. 

Bên cạnh việc tạm ứng cổ tức năm 2023, MCH cũng sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn, thay đổi trụ sở chính; thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên của MCH tổ chức ngày 24/4 đã thông qua phương án sáp nhập vào Công ty TNHH Masan Consumer Holdings để hiện thực hóa việc hợp nhất chiến lược và vận hành, cũng như đơn giản hóa cơ cấu tổ chức của Công ty.

Theo đó, Masan Consumer Holdings dự kiến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành CTCP và tăng vốn điều lệ lên hơn 6.708 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phần thưởng).

Masan Consumer Holdings sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi tất cả cổ phần đang lưu hành của MCH được nắm giữ bởi các cổ đông, với tỷ lệ hoán đổi 1:1.

Sau sáp nhập, MCH sẽ chấm dứt hoạt động, Masan Consumer Holdings được hưởng các quyền và nghĩa vụ hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ, tài sản khác của MCH.

Đồng thời, Masan Consumer Holdings sẽ thực hiện thủ tục đăng ký trở thành công ty đại chúng, đăng ký lưu ký và giao dịch tại sàn UPCoM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho toàn bộ cổ phần.

Bên cạnh đó, cổ đông MCH cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa 0,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Giá bán cổ phiếu ESOP là 50.000 đồng/cp, thấp hơn 32% so với thị giá kết phiên 10/7 (73.000 đồng/cp). Thời gian thực hiện trong năm nay hoặc 4 tháng đầu năm 2024.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 với doanh thu thuần từ 28.500-31.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến từ 5.600-6.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, kết thúc quý I/2023, MCH ghi nhận doanh thu 6.037 tỷ đồng, giảm hơn 2% so với cùng kỳ, nhưng lãi sau thuế tăng hơn 18% lên 1.388 tỷ đồng.Như vậy, sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được khoảng 21% mục tiêu doanh thu và 25% kế hoạch lợi nhuận (tính theo mốc thấp nhất).