May Sông Hồng (MSH) phát hành xong 25 triệu cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ vượt 750 tỷ

Diên Vỹ 08:57 | 14/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP May Sông Hồng (mã: MSH) vừa có báo cáo gửi lên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) về kết quả đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, May Sông Hồng cho biết đã phát hành 25.004.700 cổ phiếu cho 2.105 cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 50% (mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). 

Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại ngày 31/12/2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2021, thời gian kết thúc đợt phát hành là 8/6/2022, thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 6 và tháng 7/2022. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trước phát hành, May Sông Hồng có 50.009.400 cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, sau đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức lần này, số lượng cổ phiếu MSH đang lưu hành sẽ tăng lên 75.014.100 đơn vị; tương ứng vốn điều lệ tăng từ 500,09 tỷ đồng lên 750,14 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 12/2021, May Sông Hồng từng tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%. Như vậy, sau đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 50% mới nhất, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2021 mà công ty chia cho cổ đông là 95%.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi thị giá đạt đỉnh ở 97.400 đồng/ cổ phiếu hồi giữa tháng 4, cổ phiếu MSH hiện đang trong đà điều chỉnh mạnh và đóng cửa ở mức 53.100 đồng/ cổ phiếu trong phiên 13/6 vừa qua, tức đã giảm 45,5% so với đỉnh.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2022, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.291,5 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2021. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 90,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái đạt 92,9 tỷ đồng); chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng vọt 51% lên 1.101,3 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ chỉ đạt 190,17 tỷ đồng, giảm khoảng 12% và lợi nhuận trước thuế đạt 106,8 tỷ đồng, giảm khoảng 7,6%.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.900 tỷ đồng, tức tăng 3% so với mức thực hiện năm 2021 (doanh thu thuần năm 2021 đạt 4.747,6 tỷ đồng), tuy nhiên mục tiêu lợi nhuận trước thuế lại giảm gần 8% so với thực hiện năm trước xuống mức 500 tỷ đồng (lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 542,66 tỷ đồng). Như vậy, hết quý I/2022, ước tính May Sông Hồng đã thực hiện được khoảng 26,4% kế hoạch doanh thu và 21,4% kế hoạch lợi nhuận.