Mức thu nhập người lao động tại TP.HCM cao nhất cả nước

Đông Bắc 14:08 | 13/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố trong cuộc họp báo công bố tình hình lao động việc làm quý I năm 2022, người lao động tại TP Hồ Chí Minh đạt thu nhập bình quân quý I/2022 cao nhất cả nước với 8,9 triệu đồng/tháng.

Theo đó, người lao động tại TP.HCM có thu nhập bình quân đạt 8,9 triệu đồng/tháng, tăng 36,5%, tương ứng tăng 2,4 triệu đồng/tháng so với quý trước.

Ba địa phương người lao động có thu nhập cao nhất cả nước trong quý I năm nay lần lượt là TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Theo đó, thu nhập bình quân của người lao động tại Bình Dương trong quý I đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 54,0%, tương ứng tăng 3 triệu đồng/người/tháng so với quý trước.

Tương tự, tại Đồng Nai, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,5 triệu đồng/tháng, tăng 32,9%, tương ứng tăng 2,1 triệu đồng so với quý trước.

Trong khi đó, thu nhập bình quân của lao động tại Hà Nội trong quý I ghi nhận đạt 8,5 triệu đồng, tăng 17,4%, tương ứng tăng 1,3 triệu đồng/tháng so với quý trước; lao động tại Bắc Ninh có thu nhập bình quân 8,2 triệu đồng/tháng, tăng 8,3% và thu nhập của lao động tại Hải Phòng đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,3% so với quý 4 năm 2021.

Tổng cục Thống kê nhận định, sự phục hồi của nền kinh tế trong quý I năm nay đã làm giảm số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh.

Tuy vậy, trong quý I năm 2022, cả nước vẫn có hơn 16,9 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, giảm 7,8 triệu người so với quý 4 năm 2021.

Theo Tổng cục Thống kê, trong số hơn 16,9 triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch, có 0,9 triệu người bị mất việc, chiếm 1,2%; 5,1 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh, chiếm 6,7%; 5,7 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, chiếm 7,6%, và 13,7 triệu lao động bị giảm thu nhập, chiếm 18,3%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, nhìn chung thị trường lao động quý I có những khởi sắc đáng ghi nhận. Quý I năm nay, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 50 triệu người, tăng gần 1 triệu người so với quý trước và tăng 132,2 ngàn người so với cùng kỳ năm trước.

So với quý trước, số người có việc làm tăng nhanh nhưng tăng chủ yếu ở lao động phi chính thức, phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thị trường lao động phục hồi nhanh nhưng chưa thực sự bền vững.

Số người có việc làm phi chính thức chung trong quý I ghi nhận được là 33,4 triệu người, tăng 97,5 ngàn người so với quý trước và giảm 992,1 ngàn người so với cùng kỳ năm trước.

Tình trạng thiếu việc làm đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt ở khu vực dịch vụ. Tỉ lệ thiếu việc làm giảm mạnh và đang dần trở lại trạng thái như đã quan sát được ở thời kỳ trước khi đại dịch xảy ra.