Mỹ chấp thuận cho một công ty bảo hộ gạo ST25, cho phép 30 ngày để các bên khiếu nại

20:44 | 05/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) cho biết, bất cứ bên nào liên quan đến nhãn hiệu gạo ST25 đều có thể gửi thông báo phản đối, hoặc làm đơn gia hạn phản đối cho Ban khiếu nại và xét xử nhãn hiệu của USPTO

Ngày 4/5, Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) đăng tải công bố chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu ST25 cho gạo của công ty I&T Enterprise, Inc. Đây là đơn vị duy nhất trong 4 doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25 tại Mỹ đạt được yêu cầu cơ bản của USPTO.

USPTO cho biết, nếu không bên nào nộp đơn phản đối hoặc yêu cầu gia hạn trong 30 ngày từ 4/5, 11 tuần sau ngày công bố này, giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ sẽ được cấp. Tuy nhiên, nếu các bên nộp đơn phản đối xin gia hạn thêm, thời gian tối đa khiếu nại có thể tăng lên là 90 ngày.

Trong thông báo công bố, USPTO nhấn mạnh, bất cứ bên nào liên quan đến nhãn hiệu đều có thể gửi thông báo phản đối, hoặc làm đơn gia hạn phản đối cho Ban khiếu nại và xét xử nhãn hiệu (TTAB) thuộc USPTO. Các bên liên quan ở đây được hiểu là cá nhân, doanh nghiệp, hiệp hội chứng minh được là có quyền, lợi ích liên quan thực sự đến nhãn hiệu.

Mỹ bắt đầu nhận khiếu nại của nhãn hiệu gạo ST25

Thương hiệu gạo ST25 được ưu chuộng tại nhiều thị trường nước ngoài

Các biên liên quan ở đây có thể hiểu là cá nhân, doanh nghiệp, hiệp hội chứng minh được là có quyền, lợi ích liên quan thực sự đến nhãn hiệu.

Cùng ngày, đại diện Công ty luật quốc tế TDL, đơn vị hỗ trợ ông Hồ Quang Cua và doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí thực hiện các thủ tục bảo hộ nhãn hiệu gạo ST25, nói đã nộp đơn khiếu nại và đồng thời đăng ký nhãn hiệu với USPTO.

Sau khi đạt được giải Gạo ngon nhất thế giới năm 2019, thương hiệu gạo ST25 của anh hùng lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua đã bị nhiều doanh nghiệp nước ngoài “nhòm ngó”. Đến nay, ngoài Công ty I&T vừa được USPTO công bố chứng nhận bước đầu nhãn hiệu ST25, tại Mỹ còn có 4 hồ sơ của 3 doanh nghiệp khác cũng đang đăng ký bảo hộ nhãn hiệu này.

Như vậy tới hiện tại có 6 hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bảo hộ gạo ST25 tại Mỹ,Úc. Thương vụ Việt Nam tại hai nước này cho biết đã làm việc với các bên liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phản đối nhãn hiệu bị đơn vị khác đăng ký bảo hộ.

H.A

Xem thêm: `Đại gia` ra tay giúp gạo ST25 tránh bị các doanh nghiệp nước ngoài `nhòm ngó` là ai?