Nam Á Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.400 đồng năm 2021

10:42 11/04/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Với kế hoạch kinh doanh năm 2021, ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB), đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.400 đồng, tăng 40% so với năm 2020.

Nam Á Bank đặt mục tiêu đến cuối năm 2021, tổng tài sản đạt 148,000 tỷ đồng tăng 10,2% so với đầu năm. Huy động vốn cá nhan, tổ chức tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 122,000 tỷ đồng, tăng 16%. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 107,000 tỷ đồng, tăng 20% nhưng đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng theo quy định Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.
 
Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuân 1.400 đồng năm 2021
Năm 2020 Nam Á Bank đã trích 558 tỷ đồng dự phòng rủi ro, khiến lãi trước và sau thuế chỉ tăng 9%, so với năm 2029. Ghi nhận hơn 1,005 tỷ đồng và 800 tỷ. Kết quả này giúp Nam Á Bank hoàn thành kế hoạch lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng đã đề ra năm 2020. Vê phân phối lợi nhuận năm 2020 , Nam Á Bank dự tính chia cổ tức bằng cổ cổ phiếu. Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2020 là hơn 1,292 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối của năm 2019 là 622 tỷ đồng, còn lại hơn 670 tỷ đồng là của năm 2020.
 
Ngân hàng dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ tối đa là 27.16%. Trong đó, cổ tức năm 2019 là 12.48% (đã thông qua tại ĐHĐCĐ 2020) và tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 14.68%. Lợi nhuận giữ lại sau khi chia cổ tức dự kiến là 52 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, HĐQT ngân hàng cũng xin cổ đông giao việc chủ động lựa chọn một trong hai hình thức triển khai tăng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế. Hình thức thứ nhất, ngân hàng sẽ thực hiện lần lượt phương án tăng vốn năm 2020 từ 4.564 tỷ lên 6.564 tỷ đồng rồi thực hiện phương án tăng vốn năm 2021 từ mức dự kiến 6.564 tỷ lên 8.564 tỷ đồng. Hoặc theo hình thức thứ hai, ngân hàng sẽ triển khai kết hợp đồng thời phương án tăng vốn năm 2020 và Phương án tăng vốn năm 2021 từ mức 4.564 tỷ lên 8.564 tỷ đồng. Theo hình thức này, tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ là 14,68% (so với vốn điều lệ ngày 31/12/2020), tỷ lệ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là hơn 7,2%, tỷ lệ chào bán cổ phần riêng lẻ là 21,9%.
 
Ngoài ra, ngân hàng cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch mở rộng mạng lưới hoạt động và lập văn phòng đại diện tại Hà
 
Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên vừa được công bố, NamABank sẽ lấy ý kiến cổ đông về phương án thoái vốn tại Công Ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC). Việc chuyển đổi hình thức sở hữu của Công ty AMC đã được ngân hàng gửi báo cáo tới NHNN từ tháng 9/2020 và đang chờ ý kiến phản hồi của cơ quan quản lý. HĐQT trình cổ đông thông qua hình thức tổ chức của Công ty AMC theo theo hướng giảm mức vốn góp của NAmABank tại Công ty AMCB từ 100% vốn điều lệ hiện nay xuống còn tối đa 11% (nếu được NHNN chấp thuận).
 

Lựa chọn sàn HoSE/ HNX để niêm yết

Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuân 1.400 đồng năm 2021
 
Ngày 9/10/2020, Nam Á Bank đã chính thức giao dịch trên hệ thống UPCoM và Ngân hàng cũng đã gửi hồ sơ xin niêm yết đến Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) và đang chờ ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
 
HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ tới đây thông qua kế hoạch tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu NAB tại HOSE/HNX. Việc quyết định sàn giao dịch cũng như thời gian sẽ do HĐQT quyết định.
 
Kết phiên 9/4, giá cổ phiếu NAB đạt 16.900 đồng/cp, tăng 14,1% so với đầu năm nay. Trong vài ngày trở lại, thanh khoản của cổ phiếu NAB bất ngờ tăng cao, có những phiên khối lượng giao dịch đạt 750.000 đơn vị, cao gấp 2-4 lần trước đó (200.000 - 350.000 cp)
 
 
Nguyễn Dung