Nợ xấu ngân hàng: Nỗi lo tăng dần về cuối năm

Nợ xấu ngân hàng: Nỗi lo tăng dần về cuối năm

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến ngày 31/3/2022 là 1,53%. Tuy nhiên, trên tinh thần xem xét một cách thận trọng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ tại VAMC chưa xử lý và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu có thể ở mức cao 5,76% .


Chân dung tân Chủ tịch HDBank

Chân dung tân Chủ tịch HDBank

Hội đồng quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022-2027 vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) bổ nhiệm ông Kim Byoungho giữ chức Chủ tịch HDBank.
HDBank thay đổi lớn về nhân sự cấp cao

HDBank thay đổi lớn về nhân sự cấp cao

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) chiều 26/4 đã chứng kiến sự thay đổi lớn về nhân sự cấp cao.