Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng thanh tra, giám sát hoạt động thu hồi nợ

Thùy Dương/TTXVN 07:12 | 09/05/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 3206/NHNN-TTGSNH gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về việc một số vấn đề trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nghiêm túc, khẩn trương xử lý các kiến nghị, phản ánh của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp về hoạt động đại lý bảo hiểm của các tổ chức tín dụng qua đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước và gửi kết quả xử lý về Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng theo Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng. 

Liên quan đến hoạt động đôn đốc, thu hồi nợ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đôn đốc, thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, thuộc đối tượng giám sát an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có). Trường hợp phát hiện dấu hiệu/hành vi vi phạm pháp luật, áp dụng/tham mưu cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực trạng hoạt động của các tổ chức tín dụng thuộc phạm vi quản lý, yêu cầu quản lý nhà nước theo thẩm quyền, nghiên cứu lồng ghép nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đôn đốc, thu nợ khách hàng vào các cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo.